วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เบอร์โทรฉุกเฉิน ระหว่างเดินทาง


           แน่นอนว่า ก่อนออกเดินทาง สิ่งที่ควรทำนอกจากการตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง สถานที่พัก นั่นคือ การตรวจเช็คสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยก่อนเดินทาง 


            และอีกสิ่งหนุ่งที่หลายคนอาจมองข้าม และมันสำคัญไม่แพ้อย่างอื่นเลย ก็คือ เบอร์โทรฉุกเฉิน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด ไม่ว่าจะรถเสีย ขอข้อมูลการเดินทาง อุบัติเหตุหรืออื่นๆ  เริ่มจาก

เหตุด่วนเหตุร้าย                                  191   1190
โจรกรรมรถ                                          1192
ตำรวจทางหลวง                                  1193
อุบัติเหตุทางน้ำ                                    1196
ข้อมูลจราจร                                          1197
หน่วยแพทย์กู้ชีพ                                 1154
ตำรวจท่องเที่ยว                                    1155
สอบถามเส้นทางบนทางด่วน              1543
ศูนย์นเรทรเจ็บป่วยฉุกเฉิน                   1669
รับแจ้งอุบัติเหตุ พร.ตำรวจ                   1691
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น