วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เริ่มต้นแล้วนะครับวันนี้ สำหรับการปรับเพิ่มอัตราค่าทางด่วน


เริ่มต้นแล้วนะครับวันนี้ สำหรับการปรับเพิ่มอัตราค่าทางด่วน

สำหรับการปรับขึ้นราคาครั้งนี้ ทำให้อัตราค่าผ่านทางใหม่ (ขาออก)
- ในด่านช่วงดินแดง - ดอนเมือง
จากเดิมรถ 4 ล้อ 60 บาท ปรับขึ้นเป็น 70 บาท ขณะที่รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 90 บาท เป็น 100 บา

- ส่วนช่วงที่ 2 จากดอนเมือง - อนุสรณ์สถาน
รถ 4 ล้อ จาก 25 บาท เป็น 30 บาท ขณะที่รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 35 บาท เป็น 40 บาท

- ทำให้ตลอดทั้งเส้นทางขาออก
รถ 4 ล้อ ปรับขึ้นราคาจาก 85 บาท เป็น 100 บาท ขณะที่รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 125 บาท เป็น 140 บาท (ปรับขึ้น 15 บาท)

ส่วนอัตราค่าผ่านทางใหม่ (ขาเข้า)
-ช่วงอนุสรณ์สถาน - ดินแดง
รถ 4 ล้อ จาก 85 บาท เป็น 100 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 125 บาท เป็น 140 บาท

- ส่วนช่วงดอนเมือง - ดินแดง
รถ 4 ล้อจาก 60 บาท เป็น 70 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 90 บาท เป็น 100 บาท

- ซึ่งในส่วนเส้นทางขาเข้า 
อัตราค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ ราคา 100 บาท และรถมากกว่า 4 ล้อ ราคา 140 บาท เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ  ช่วงอนุสรณ์สถาน - ดอนเมือง และช่วงดอนเมืองดินแดง รวมกันในครั้งเดียว

#ค่าทางด่วน #ปรับราคาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น