วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เตรียมพบกับโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี จาก เอซีเดลโก้


สำหรับลูกค้าจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
เตรียมพบกับโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี จาก เอซีเดลโก้

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 สามารถติดตามโปรโมชั่นภายในงานได้ที่
www.facebook.com/ACDelcoThailand
 — ที่ หจก.ปัญจบวรอะไหล่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น