วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Battery" แบตเตอรี่ " มีทั้งแบบแห้งและเปียก 
          แบบเปียกนั้น จำเป็นต้องมีการเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่สามารถเก็บประจุไฟได้อย่างเต็มที่ ระยะเวลาเปลี่ยน ประมาณ 2-3 ปีแล้วแต่การใช้งาน แบตเปียกควรเช็คน้ำกลั่นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่แบตเตอรี่แบบแห้งนั้น ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาใดๆ ตลอดอายุการใช้งานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น