วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่ดีครับ ? (ต่อ)


จากผลสำรวจพบว่า ตามปกติเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ในกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกระยะ 3,000-5,000 กม. หรือเดือนละครั้ง ส่วนรถบรรทุกสินค้าเครื่องยนต์ดีเซล มักจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกระยะ 4,000-5,000 กม. กำหนดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี้ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นหลักแน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่ใช้ สภาพการใช้งานและสภาพของเครื่องยนต์การใช้น้ำมันเครื่องให้ได้ผลดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ ควรยึดถือหลักปฏิบัติดังนี้
  1. เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพดี จากบริษัทผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน
  2. เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดเหมาะสมตามอุณหภูมิแวดล้อมที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนำ
  3. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามความเหมาะสมของสภาพการใช้งานและสภาพของเครื่องยนต์
  4. ไส้กรองอากาศควรเป่าทำความสะอาดบ่อยๆ หรือเดือนละครั้ง และควรเปลี่ยนตามกำหนด
  5. ไส้กรองน้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนตามกำหนด
  6. ควรบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://goo.gl/QYTc1A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น