วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

เทคนิคการดูแล เลือกใช้น้ำมันเครื่องและบรรดาสารพัดของเหลวในรถยนต์

รถยนต์ที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวัน สิ่งที่นอกเหนือจากการดูแลเรื่องของเครื่องยนต์และการทำความสะอาดภายนอกแล้ว นั่นก็คือการเลือกใช้และดูแลน้ำมันเครื่อง พร้อมด้วยสารพัดของเหลวในรถยนต์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องได้รับความสนใจด้วยกันทั้งนั้น


เอซีเดลโก้นำเทคนิคการดูแล เลือกใช้น้ำมันเครื่องและบรรดาสารพัดของเหลวในรถยนต์มาฝากทุกๆท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น